Dịch vụ Miễn cước ở người gọi 1800

Dịch vụ Miễn cước ở người gọi 1800
  • Dịch vụ Miễn cước ở người gọi (Free phone 1800)  là dịch vụ của Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone – đơn vị thành viên của VNPT cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức.
  • Dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi tới nhà cung cấp thông qua một số dịch vụ 1800 thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Cước phí được tính cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ 1800, thuê bao khi thực hiện cuộc gọi sẽ không phải trả cước phí cuộc gọi của mình.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Cung cấp đầu số dịch vụ 1800 thống nhất trên phạm vi toàn quốc
  • Định tuyến đến số đích là số cố định của VNPT
  • Định tuyến tối đa đến 10 số đích
  • Có thể định tuyến theo thời gian cuộc gọi.

Tiện ích dịch vụ:

  • Khách hàng không cần phải nhớ số điện thoại theo Vùng, chỉ cần nhớ số điện thoại 1800 duy nhất.
  • Khách hàng linh động và thuận lợi trong việc dùng nhiều số đích.

Giá cước dịch vụ:

Dải số

Cuộc gọi từ

Giá c­ước
(Ch­ưa bao gồm 10% thuế GTGT)

1800xxxx (xxxxxx)

Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh (đồng/phút)

545

Thuê bao di động toàn quốc (đồng/phút)

909


Các sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự

Điện thoại cố định

Cố định doanh nghiệp

SIP Trunking cố định

Cố định doanh nghiệp