Báo cáo chất lượng dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ CỦA VNPT

CÁC DỊCH VỤ CỦA VNPT

Thứ Tư 22/09/2021 16:15

Chi tiết

CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CÁC THÔNG TIN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Thứ Tư 22/09/2021 15:40

Chi tiết

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Thứ Tư 22/09/2021 00:00

Chi tiết

Danh sách giấy chứng nhận hợp chuẩn các hệ thống công nghệ thông tin

Chứng nhận hợp chuẩn hệ thống VNPT iOffice v5.0.0 đáp ứng theo Quyết định 395/QĐ-BTTTT ngày 23/3/20220 của Bộ Thông tin và truyền thông: https://tinyurl.com/czk7zdwu

Thứ Hai 23/08/2021 16:10

Chi tiết

VÙNG PHỦ SÓNG CÚA VNPT

VÙNG PHỦ SÓNG CÚA VNPT

Thứ Tư 09/12/2020 11:55

Chi tiết